Zprostředkování

Zprostředkování prodeje či pronájmu nemovité věcí má mnoho specifik, která je třeba zohlednit a následně správně vyhodnotit jejich efekt na nabídku předmětné nemovitosti. V následujících řádcích se pokusíme celou transakci prodeje nemovité věci srozumitelně vysvětlit v jednotlivých fázích.

  • Vytvoření nabídky

Velice důležitá je hned raná fáze celého procesu, kde je třeba zjistit detailní požadavky klienta. V návaznosti na ně mu vysvětlit postup a strategii, kterou se jednání budou ubírat. Až v moment, kdy bude prodávající obeznámen s postupem, bude mu vyhovovat a odsouhlasí ho, se můžeme posunout dále. Následně specialista trhu s nemovitostmi musí vhodně definovat, jaké budou cílové skupiny, které má daná nabídka zaujmout. Dle toho nabídku uzpůsobit, udělat ji tak právě pro pravděpodobné budoucí kupující atraktivnější. Toho dosáhne vhodnou aplikací různých nástrojů, jako jsou například klíčová slova, správně cílený text nabídky, homestaging a mnoho dalších. Pouze tak můžeme garantovat, že Vaši nemovitost prodáme za nejvyšší možnou cenu, což je naším prioritním úkolem.

  • Analýza a prezentace

Dalším krokem je analýza, kdy zjišťujeme, zdali je daná nemovitost zajímavá pro investory, s kterými spolupracujeme. Jejím výstupem je zjištění potřebných informací, které investorům předáváme. Tedy varianty návratnosti konkrétní investice. Pokud je daná investiční příležitost pro některého investora zajímavá, zajistí nám to velice rychlý prodej předmětné nemovitosti. V drtivé většině případů je hrazeno hotově, což je další úspora času. Dále nabídku inzerujeme na všech dominantních serverech s realitní inzercí, kde je třeba ji pravidelně aktualizovat, modifikovat a „topovat“, což zajistí potřebnou návštěvnost nabídky a podstatně zvýší šanci na nalezení kupujících. Pojem „zprostředkování“ by na poli realitního trhu měl znamenat komplexní řešení situace. Ze svých vlastních zkušeností mohu zmínit, že jsem vyřešil majetkové vyrovnání rozvádějících se manželů nebo obstrukce spojené s poskytnutím stavebního povolení, vyjednal výjimku pro typ průmyslové činnosti průmyslového areálu, či zajistil odstranění omezení vlastnického práva ze strany exekučního úřadu atd. Tím chci říct, že specialista trhu s nemovitostmi by neměl zařídit pouze prodej či pronájem dané nemovitosti, ale i situace, které jsou s tímto úkonem spjaty.

  • Podpis dohody o rezervaci

V moment, kdy nalezneme vhodného zájemce, je třeba stvrdit jeho zájem smluvně. V tento moment je třeba vyhotovit dohodu o rezervaci k předmětné nemovitosti a tu zaslat na schválení kupujícím. Až jsou zaneseny případné dodatky a znění dohody o rezervaci odsouhlaseno, smluvíme termín jejího podpisu. Poté je zájem závazný a kupující tak musí plnit jednotlivé body dohody. Prvním z nich je zaslání rezervačního depozita, které je odesláno do advokátní úschovy naší advokátní kanceláře.

  • Podpis kupní smlouvy

Obdobný proces se opakuje u podpisu kupních smluv. Pokud se s klienty nedomluvíme jinak, naše advokátní kancelář vyhotoví kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově kupní ceny. Ty jsou následně zaslány oběma stranám k odsouhlasení a případném zanesení dodatků. Poté smluvíme termín podpisu smluv. V moment, kdy jsou smlouvy podepsány, uschová je advokát spolu s návrhem na vklad práva do katastru nemovitostí. V den, kdy je na účet advokátní úschovy připsána kupní cena, ať už z vlastních zdrojů nebo z hypotéčního úvěru, doručíme zmíněný návrh na vklad spolu s kupní smlouvu na příslušný katastr nemovitostí. S výběrem nejlepší varianty hypotéčního úvěru Vám rádi pomohou naši hypotéční specialisté. Po uplynutí zákonné 20ti denní lhůty kupující nabyde nemovitost a prodávajícímu je odeslána kupní cena.

  • Předání nemovitosti

Celý proces je ukončen předáním nemovitosti a podpisem předávacího protokolu, kde je přesně definováno, co vše nabyde kupující s nemovitostí a taktéž jsou zde uvedeny stavy energií. Až v tuto chvíli končí naše práce u daného obchodního případu realitní transakce.

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat. Moc rád Vám pomohu nebo poradím.

Adam Sucháček, výhradní jednatel společnosti Nemovitosti a realitní trh s.r.o.

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně